Klávesové zkratky

Klávesové zkratky se používají stisknutím více kláves najednou. Můžeš je zmáčknout všechny naráz nebo jednu po druhé, ale je důležité, aby byly alespoň na chvíli všechny stisknuté společně.

Qwertz cz
Petr Sladek (slady), CC BY-SA 3.0, prostřednictvím Wikimedia Commons
  • Ctrl+C zkopíruje označený text nebo vybrané soubory (kvůli tomu C se někdy říká „kontrol a cizí“),
  • Ctrl+V vloží kopírovaný text nebo soubory (kvůli tomu C se někdy říká „kontrol a vlastní“),
  • Ctrl+A označí celý text dokumentu nebo webové stránky, nebo vybere všechny soubory v otevřené složce,
  • Print Screen úplně samotná uloží všechno, co se zobrazuje na obrazovce jako obrázek. Ten pak najdeš ve složce „Obrázky“ pojmenovaný podle aktuálního data a času. Na klávesnici je někdy označená i zkráceně, třeba PrtSc, a bývá vpravo nahoře nebo nad šipkami.